Ενδιαφέρομαι βαθιά για την πρόοδο της δημοσιογραφίας, έχοντας περάσει τη ζωή μου σ’αυτό το επάγγελμα που το θεωρώ αξιόλογο και με ιδιαίτερη σημασία καθώς επηρεάζει τη σκέψη και το ήθος των ανθρώπων. Επιθυμώ να προσφέρω στην προσέλκυση νέων ανθρώπων που έχουν την ικανότητα και το χάρισμα και να βοηθήσω εκείνους που είναι ήδη σε αυτήν τη δουλειά να έχουν την καλύτερη δυνατή και αξιόλογη εκπαίδευση.” Στις 29 Οκτωβρίου του ίδιου έτους ο Pulitzer πεθαίνει.