Το 1882, ο Pulitzer προσφέρει στο διάσημο πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ, χρήματα για να δημιουργηθει το πρώτο τμήμα δημοσιογραφικών σπουδών. Στην αρχή το Columbia, με πρόεδρο τον Seth Low, αρνείται τα χρήματα, αλλά το 1902, οπότε πρόεδρος έχει αναλάβει ο Nicholas Murray Butler, το πανεπιστήμιο δέχεται τη δημιουργία του σχεδίου για ένα τμήμα αλλά και για ένα βραβείο δημοσιογραφίας. Αυτό το όνειρο του Pulitzer θα πραγματοποιηθεί μετά το θάνατο του. Ο ίδιος εξηγεί την πράξη του με τα παρακάτω λόγια…