Για δεύτερη χρονιά οργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο η διεθνής συνάντηση για τα ΜΜΕ με ομιλητές και συμμετέχοντες απ΄όλον τον κόσμο. Εργαστήρια, συζητήσεις και πάνελ ειδικών στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ θα διεξαχθούν από τις 13 έως τις 20 Ιουλίου 2018. European Integration journalism: Concept and Techniques, Verifying content in Global News Media, International Journalism Education Standards – Input and discussion round, Reviewing the making and remaking of European journalism cultures, Online hate speech and the new information disorder, Applying Constructive Journalism, Infotainment Journalism in times of crisis: Misinformation, Disinformation or Propaganda, News Literacy: for a constructive relationship between journalists and citizens είναι μερικά μόνον από τα θέματα που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια αυτής της δημιουργικής εβδομάδας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

page5image36632