Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην Παγκόσμια Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα της UNESCO καθώς και τη συμμετοχή μας στην Οργανωτική Επιτροπή της Εβδομάδας. Η Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα συνδιοργανώνεται από το Media Literacy Institute (newsroom: www.jaj.gr) και το Peace Journalism Lab του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τις 19 έως τις 26 Νοεμβρίου 2018.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Media & Information Literacy, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση του “MIL για όλους”. Φέτος η Παγκόσμια Εβδομάδα 2018 MIL επισημαίνει ότι οι έξυπνες, βιώσιμες πόλεις πρέπει επίσης να είναι πόλεις με πολίτες εκπαιδευμένους στα Μέσα και την Πληροφόρηση (MIL Cities).

 Τι είναι οι πόλεις MIL;   

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο επωφελήθηκαν εξαιρετικά από την ψηφιακή επανάσταση. Οι πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές, την υγειονομική περίθαλψη, την ψυχαγωγία, τις ειδήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα, ανοίγουν νέες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δυνατότητες, μειωμένη ρύπανση και αυξημένη διαφάνεια και συμμετοχή. Ένας αυξανόμενος αριθμός ενδιαφερόμενων φορέων υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες «έξυπνων πόλεων», οι οποίες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν καλύτερα την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα ζωής όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία, την ψυχαγωγία, τις κοινοτικές υπηρεσίες και την αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών.

Οι πρωτοβουλίες σχετικά με τις έξυπνες πόλεις συχνά υπονομεύουν στη διάρκεια της διαδικασίας τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ένα παράδειγμα αφορά τη δημιουργική και διαφανή ενσωμάτωση της πληροφορίας, της τεχνολογίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πόλη και στην κοινότητα, ώστε να κατανοηθεί και να εμπλακεί κάθε πολίτης στην ουσιαστική προσέγγιση της ανεκτικότητας και της ανθρώπινης αλληλεγγύης π.χ στις εκλογικές διαδικασίες. Οι Δήμοι και οι κάτοικοι των πόλεων παρεμποδίζονται όταν δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Ως εκ τούτου, οι πόλεις πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ολοκληρωμένες πολιτικές, οι οποίες αφορούν ψηφιακές και μη ψηφιακές «διαστάσεις» του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της πληροφοριακής παιδείας. Οι πόλεις MIL θέτουν τους ανθρώπους στην καρδιά τους βοηθώντας όλους, με δημιουργικά μέσα, καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα μέσα, τις πληροφορίες και την τεχνολογία. Παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καλύτερα τις πρακτικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μια συνδεδεμένη πόλη και να συμμετάσχουν πιο δημιουργικά, κριτικά και αποτελεσματικά σε αυτήν.

24-25 Οκτωβρίου 2018, Κάουνας, Λιθουανία  

Η UNESCO και η UNAOC προϊστανται της Παγκόσμιας Εβδομάδας 2018 σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Δίκτυο MILID, την Παγκόσμια Συμμαχία για τη Συνεργασία στο MIL (GAPMIL), τη Διεθνή Ομοσπονδία Βιβλιοθηκών, τη Διεθνή Ένωση Σχολικών Βιβλιοθηκών και πολλούς άλλους εταίρους.  Το Παγκόσμιο Συνέδριο Χαρακτηριστικών της Εβδομάδας Παγκόσμιας MIL και το Φόρουμ για τη Νεολαία Νέων συνδιοργανώνονται με το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus (Λιθουανία) και το Πανεπιστήμιο της Λετονίας.

Φόρουμ για τους νέους 26 Οκτωβρίου 2018, Ρίγα, Λετονία  

Η σημερινή νέα γενιά κάνει όλο και μεγαλύτερη χρήση του Διαδικτύου. Ξεκινούν σε μικρότερη ηλικία, χρησιμοποιούν συνεχώς αυξανόμενο φάσμα τεχνολογικών πλατφορμών και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο περισσότερο από ποτέ. Στο μεταξύ, οι νέοι (ως γηγενείς του διαδικτύου) έχουν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και ανεξαρτητοποιούνται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ως προς τη στάση τους απέναντι στο Διαδίκτυο. Οι νέοι συχνά σχεδιάζουν τις δικές τους στρατηγικές για να λύσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ