FAIR- Forum Against Islamophobia and Racism

Ταυτότητα: Το φόρουμ κατά της ισλαμοφοβίας και του ρατσισμού δημιουργήθηκε το 2001 σαν μία ανεξάρτητη φιλανθρωπική οργάνωση. Σκοπός της οργάνωσης είναι να συμβάλλει στην εδραίωση μίας ασφαλούς, δίκαιης και ανεκτικής Βρετανικής κοινωνίας όπου η ισλαμοφοβία κι ο ρατσισμός δεν θα έχουν καμία θέση. Αυτή η οργάνωση μέσω διαφόρων προγραμμάτων επιχειρεί να βοηθήσει θύματα ισλαμοφοβίας, παρενόχλησης και ρατσισμού τόσο της Μουσουλμανικής όσο και της Εβραικής κοινότητας της Αγγλίας. Ακόμη βοηθά στην καταγραφή τέτοιων περιστατικών όσο και στην αντιμετώπισή τους.

Χρησιμότητα: Μία από της βασικές λειτουργίες και χρησιμότητες του φόρουμ είναι η αποδελτίωση και κάλυψη των γεγονότων που σχετίζονται με την ισλαμοφοβία και το ρατσισμό σε καθημερινή βάση με την απλή και χωρίς χρέωση εγγραφή στην ιστοσελίδα του.

Freedominfo.org- The global network of freedom of information advocates

Ταυτότητα: Η οργάνωση freedominfo.org- το παγκόσμιο δίκτυο για την ελευθερία της πληροφόρησης, είναι μια πύλη που περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές, που ενοποιεί συμπεράσματα, εξηγεί τις στρατηγικές και συνδέει τις προσπάθειες των υποστηρικτών της ελευθερίας της πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις νομοθεσίες για την πληροφόρηση, το τρόπο που εκπονούνται και εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες διατάξεις στην πράξη. Την τελευταία δεκαετία, δεκάδες χώρες έχουν θεσπίσει επίσημα καταστατικά που εγγυώνται το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες. Αλλού, ακόμη και χωρίς νομικές εγγυήσεις, οι πολίτες διεκδικούν το δικαίωμά τους να γνωρίζουν. Σε όλο τον κόσμο, η κινητοποιήσεις για την ελευθερία της πληροφόρησης αλλάζουν τον ορισμό της δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Χρησιμότητα: Το freedominfo.org είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο που συνδέει αυτά τα κινήματα που αγωνίζονται για μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο καθώς συγκεντρώνει όλες τις πηγές που χρειάζεται κάποιος για την διαφάνεια και την ελεύθερη διάδοση πληροφοριών.

Global Voices

Ταυτότητα: Το δίκτυο Παγκόσμιες Φωνές, είναι μία κοινότητα εθελοντών χωρίς σύνορα με περισσότερους από 1200 συγγραφείς, αναλυτές, ειδικούς των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και μεταφραστών. Το δίκτυο αυτό έχει καθοδηγήσει τη συζήτηση στον τομέα της ενημέρωσης από τους πολίτες (citizen journalism) από το 2005. Σκοπός του είναι η επίβλεψη, η επαλήθευση κι η μετάφραση ειδήσεων από τα blogs, από τον ανεξάρτητο τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 167 χώρες.

Χρησιμότητα: Πολλές από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές ειδήσεις του κόσμου δεν βρίσκονται σε ένα μέρος. Μερικές φορές είναι διάσπαρτα σε κομμάτια σε ολόκληρο το Διαδίκτυο, στα blog και τα tweets, και σε πολλές γλώσσες. Αυτές είναι οι ιστορίες που αναφέρονται με ακρίβεια στο Global Voices, και βρίσκονται μεταφρασμένες σε έως και 30 γλώσσες.

Online Censorship

Ταυτότητα: Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία όπως ακριβώς λέει κι η ονομασία της, στοχεύει στην ανάδειξη της ηλεκτρονικής λογοκρισίας. Σε αυτήν ο κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να αναφέρει αν έχει λογοκριθεί σε ένα από τα πέντε παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης: google plus, facebook, you tube, flirk, tweeter. Οι πληροφορίες που αναφέρονται από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται με τρεις τρόπους:

  1. για την γνώση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβαλουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών τους
  2. για τη συνεργασία με τις εταιρείες ώστε να βελτιώσουν τους ιδιωτικούς κανόνες και την επιβολή τους με συμβατό τρόπο προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και
  3. για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό ως προς το τί συμβαίνει στους χρήστες όταν η εταιρείες κοινωνικών μέσων αποτυγχάνουν να διαχειριστούν τις υπηρεσίες τους με ένα δίκαιο και σωστό τρόπο. Παρόλο που παραδοσιακά η έννοια της λογοκρισίας συνδεόταν με την καταστολή του δημόσιου λόγου από την Κυβέρνηση, το διαδίκτυο δεν είναι πλέον ένας πραγματικά δημόσιος χώρος. Έτσι, οι περισσότερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που επιλέγουν οι χρήστες να εκφραστούν είναι ιδιωτικές εταιρίες που προσδιορίζουν οι ίδιες τί είναι “αποδεκτό” και τί όχι σε αυτές.

Χρησιμότητα: Η χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας συνδέεται με το γεγονός ότι επιτρέπει στους χρήστες την καλύτερη κατανόηση των κανόνων που διέπουν τα κοινωνικά δίκτυα, επιτρέπει στους χρήστες να “καταγγείλουν” τη λογοκρισία που έχουν τυχόν υποστεί. Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι να καταστήσει δημόσια υπόλογες τις εταιρίες του διαδικτύου για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν εξουσία στης ψηφιακές ζωές των χρηστών. Ακόμα, η πλατφόρμα προσφέρει μία εκτενή λίστα πηγών από την οποία μπορεί κανείς να ενημερωθεί σε βάθος για θέματα λογοκρισίας στο διαδίκτυο.

OSCE- Organization for Security and Co-operation in Europe

Ταυτότητα: Η οργάνωση για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια που συμπεριλαμβάνει όλες τις πλευρές: την πολιτικό-στρατιωτική, την οικονομική, την περιβαλλοντική καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων και ανησυχιών που άπτονται της ασφάλειας, όπως ο έλεγχος όπλων, οι εθνικές μειονότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημιουργία μέτρων για την ασφάλεια, τον εκδημοκρατισμό, την τρομοκρατία, τα οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα κ.α. Αποτελείται από εκπροσώπους 57 χωρών (Ευρώπη, Κεντρική Ασία και Νότια Αμερική) που απολαμβάνουν ακριβώς ίσα δικαιώματα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού βασισμένες στην πολιτική αν και δεν αποτελούν νομική δέσμευση.

Χρησιμότητα: Στη σελίδα της οργάνωσης μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για ένα πολύ μεγάλο εύρος θεμάτων καθώς και να βρει έρευνες και λεπτομερείς αναλύσεις που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο πάντα βέβαια υπό το πρίσμα των επίσημων θεσμών!