10. Adolph Simon Ochs

9. Adolph Simon Ochs

8. Adolph Simon Ochs

7. Adolph Simon Ochs

6. Adolph Simon Ochs

5. Adolph Simon Ochs

4. Adolph Simon Ochs

3. Adolph Simon Ochs

2. Adolph Simon Ochs

Adolph Simon Ochs: ο πραγματικός ιδρυτής των New York Times

3. Mark Lee Hunter

2. Mark Lee Hunter