Η Κίνα και οι ελληνοκινεζικές σχέσεις στα ελληνικά ΜΜΕ

Στην περίπτωση της Ελλάδας η Κίνα εφαρμόζει μια “εξατομικευμένη” στρατηγική προσφαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητές μας