Το 1890, ο Pulitzer αποσύρεται από την ηγεσία της εφημερίδας New York World. Αν και μόλις 43 χρονών, είναι πρακτικά τυφλός και με την υγεία του κλονισμένη. Παρ’όλα αυτά συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της εκδοτικής και επιχειρηματικής κατεύθυνσης των εφημερίδων του. Είναι παράξενο (και ίσως ακριβώς επειδή αγωνίζεται να συνεχίσει παρόλα τα έντονα προβλήματα υγείας), το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος της υψηλής ποιότητας που ήταν ο Pulitzer “εγκαινιάζει» τότε, μαζί με τον Hearst ιδιοκτήτη της New York Journal, την τάση που μέχρι σήμερα ονομάζουμε “κίτρινο τύπο”.