Η ανάγκη ψηφιακών αρχείων συνιστά ηθικό ζήτημα

Η ανάγκη ύπαρξης και προστασίας ενός δημόσιου ψηφιακού αρχείου συνιστά μείζον ηθικό ζήτημα.