Πώς έγινε η έρευνα για το “Γραφείο Δολοφονιών”;

Η «Δολοφονία Bureau» είναι μια έρευνα αρχείων, στη Βουλγαρία και στις ΗΠΑ, ομολογουμένως ένα λιγότερο δημοφιλές αλλά σημαντικό παρακλάδι της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

“Γραφείο Δολοφονιών”

Πώς σκότωνε η μυστική, βουλγαρική «Οργάνωση 7» στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος.