“Τα social media διαλύουν τον κοινωνικό ιστό. Μάς χειραγωγούν”.