Είδε κανείς τη “Διοικητική Μεταρρύθμιση”;

Το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να μην έχει ακριβή εικόνα των μονάδων και των υπαλλήλων του.