Ρωμανός Γεροδήμος: Ανταποκρίσεις από τον 21ο Αιώνα

Ανταποκρίσεις από τον 21ο Αιώνα, στο Public, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 19:00