Το ενδιαφέρον της για την ιστορία στη διάρκεια των κομμουνιστικών χρόνων της Βουλγαρίας αλλά και γενικότερα ξεκίνησε από την προσωπική της ιστορία. Ο πατέρας της συνελήφθη και πέρασε δύο χρόνια σε δύο από τα χειρότερα στρατόπεδα εργασίας στην κομμουνιστική Βουλγαρία εξαιτίας των διαφωνιών του με το καθεστώς.