Η αβέβαιη πορεία της Τουρκίας μας επηρεάζει όλους

Οι δυο βασικοί μοχλοί πίεσης προς την Τουρκία, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά εκλείψει.