Παραπληροφόρηση: Βρισκόμαστε στη σπηλιά του Πλάτωνα;

Σειρά “Φιλοσοφία και Παραπληροφόρηση”. 1: Πλάτων